Werkwijze

Een coachingstraject start altijd met een intakegesprek met de ouders en/of verzorgers. Vooraf stuur ik u per email een vragenformulier met het verzoek deze in te vullen en aan mij terug te sturen. Dit geeft mij de nodige achtergrondinformatie. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal kwijt, uw vragen stellen en ook ik zal een aantal vragen stellen om te ontdekken wat ik voor u en/of uw kind kan betekenen.

Na het intakegesprek krijgt u advies over een te volgen traject. Hierbij kan het zijn dat u wordt doorverwezen naar andere hulpverleners wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid ligt. Dit intakegesprek is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets._DSC0709

Hierna volgt een kennismakingsafspraak met het kind. Hierbij zijn ook de ouders of een van de ouders aanwezig. Tijdens onze kennismaking spelen we het COACHEE!-spel, een bordspel waarbij uw kind verschillende vragen en opdrachten krijgt. Dit spel geeft mij als kindercoach inzicht in uw kind en de situatie of problemen waar uw kind mee te maken heeft.

Na deze eerste afspraak maken we samen een plan om te kijken wat er nodig is om weer verder te kunnen. Hier wordt uw kind geheel in betrokken. In dit gesprek gaan we samen met uw kind op zoek naar de mogelijkheden en antwoorden in de richting van een oplossing van de hulpvraag. Hierna plannen we een aantal coachingssessies. De duur van de begeleiding is afhankelijk van jullie vraag en die van jullie kind.