Vergoeding

Geregeld krijg ik de vraag of de sessies bij mij vergoed worden door de ziektekostenverzekering.
Om je clienten hiervoor in aanmerking te laten komen, moet je als coach aan heel wat verplichtingen voldoen en niet alleen nascholing.Hierdoor  worden de tarieven duurder. Daar komt bij dat alleen door bepaalde verzekeraars coaching gedeeltelijk wordt vergoed mits je aanvullend verzekerd bent. Ik raad mensen daarom aan contact op te nemen met de zorgverzekeraar en hiernaar te informeren.

Een coach traject is kort durend. Met coaching heb je minder sessies nodig dan in de reguliere gezondheidszorg. Hierdoor maak je ook geen aanspraak op je eigen bijdrage. Dit is wel het geval als men hulp gaat zoeken binnen de reguliere gezondheidszorg.

Vergoeding vanuit PGB is mogelijk en bij de belastingaangifte kunnen kosten worden opgevoerd waardoor er uiteindelijk een tegemoetkoming is.

Ik hoop hierbij een duidelijk antwoord te hebben gegeven op vragen omtrent vergoeding van de kosten.