Huiswerkbegeleiding

Indivduele coaching bij huiswerk

Kinderen en school. Het gaat niet altijd zonder problemen. Het ene kind heeft meer moeite met rekenen, de ander met taal. Ook kan het zijn dat het kind niet weet hoe het moet plannen of niet weet hoe je een proefwerk moet leren.
Extra uitleg krijgen of leren hoe je kunt plannen is dan wel prettig.

De begeleiding die ik geef is individueel en kan bij mij of op een andere locatie. We gaan samen kijken wat de hulpvraag is en vooral wat de mogelijkheden van uw kind zijn. De duur en de frequentie is dan ook geheel afhankelijk van de vraag van uw kind.

De intake is gratis en geheel vrijblijvend.