Informatie

Soms is er even een steuntje in de rug nodig. Dit kan zijn op emotioneel, sociaal of op het gebied van leren.

Voorop staat het versterken van de eigen kwaliteiten. De kindercoach kan u en uw kind hierbij helpen.